Condicions d'Ús de Graciadivina.com

Els continguts i fitxer de dades d'aquest Web pertany a i és explotat per Graciadivina SL (CIF: B64148950) i està disponible en aplicació dels següents termes i condicions. Mitjançant la seva utilització de l'Assetjo Web accepta els següents termes i condicions.

Ús del Servei

En cap cas: Publicarà, col·locarà en Internet, distribuirà o disseminarà cap tema, nom, material o informació inadequat, profà, difamatori, obscè, indecent o il·legal. Col·locarà en Internet o farà disponible per altres mitjans, arxius que continguin imatges, fotografies, programari o un altre material protegit per lleis relatives a la propietat intel·lectual, com, a manera d'exemple, i sense ànim d'exhaustivitat, el dret d'autor o el dret relatiu a les marques comercials (o pel dret a la intimitat o a la publicitat) tret que posseeixi o controli els drets sobre tals materials o hagi obtingut tots els consentiments necessaris per fer-ho. Utilitzarà qualsevol material o informació, incloses imatges i fotografies, que es facin disponibles a través de Graciadivina.com de qualsevol manera que suposi una infracció de qualsevol dret d'autor, marca comercial, patent, secret comercial o un altre dret exclusiu de qualsevol persona. Recopilarà o col·leccionarà per altres mitjos informació sobre uns altres, incloses adreces de correu electrònic. Infringirà qualsevol llei o reglament aplicable. Crearà una identitat falsa a aquest efecte de confondre a uns altres. Crearà text en formats que no siguin espanyol estàndard llegible. Repetirà paraules claus en el text per orientar als motors de recerca, o emprarà altres tècniques de spam

Protecció de Dades

La utilització per part de Graciadivina SL de la informació personal facilitada per vostè durant la utilització de la pàgina web es regeix per la nostra Política de Confidencialitat

Drets d'autor (Copyright)

Graciadivina SL li atorga una llicència no exclusiva per accedir i utilitzar el contingut d'est Assetjo Web per als seus objectius personals. No pot reproduir ni distribuir cap part del contingut amb finalitats mercantils. Vostè reconeix que el copyright, els drets sobre la base de dades i els restants drets de la propietat intel·lectual aportats al, o relacionats amb, el Lloc Web i amb les dades que conté pertanyen a Graciadivina SL. Se li permet imprimir o descarregar extractes d'est Assetjo Web exclusivament per al seu ús personal. Cap dels materials descarregats pot ser utilitzat per a cap aplicació mercantil o pública. Cap part de la pàgina web de Graciadivina SL, de les dades o de qualsevol material que aparegui en el lloc web pot ser reproduïda o emmagatzemada en o transmesa a través de cap altre assetjo web sense comptar amb el permís escrit de Graciadivina SL i sense realitzar el pagament d'un cànon especificat. Les sol·licituds per reproduir qualsevol material poden presentar-se a través de la nostra pàgina Graciadivina.com

Exclusió de Garantia

Graciadivina SL no ofereix cap garantia ni assegura cap altre extrem en relació amb el funcionament, qualitat o funcionalitat de l'Assetjo Web. L'accés al Lloc pot quedar interromput, restringit o demorat per qualsevol motiu. Graciadivina SL, a més, no fa cap garantia ni assegura cap altre extrem respecte del contingut del material que aparegui en el Lloc Web, ni sobre la seva exactitud, exhaustivitat, vigència o idoneïtat per a qualsevol aplicació particular. En la mesura en què el dret ho permeti, *Graciadivina SL *rehúsa qualsevol responsabilitat pels danys, perjudicis o pèrdues (concepte que inclourà, sense excloure altres possibilitats, la pèrdua financera, els danys i perjudicis per pèrdues de projectes empresarials, la pèrdua de beneficis o altres supòsits de lucre cessant) derivats contractual, extracontractualment o per altres conceptes, de l'ús o la impossibilitat d'ús de l'Assetjo Web o de qualsevol material que aparegui en Graciadivina.com o de qualsevol acció o decisió adoptada o empresa com a conseqüència de la utilització de Graciadivina.com o de qualsevol de tals materials. Graciadivina.com conté vincles a llocs externs. Graciadivina.com no és responsable i no té control sobre el contingut de tals llocs. La informació de Graciadivina.com o que estigui disponible a través de vincles de *hiper text de Graciadivina.com s'ofereix sense responsabilitat per part de Graciadivina.com. Graciadivina.com rehúsa tota responsabilitat (inclosa la derivada de negligència) relacionada amb la informació que aparegui en, o que sigui accessible a través de, Graciadivina.com